ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД

ЗАМОВИТИ

Якщо ваша компанія займається будівництвом, виробництвом, ремонтом обладнання, видобутком корисних копалин або енергетикою, то для міжнародної співпраці вам точно знадобиться технічний переклад.

Наразі в Україні можна спостерігати швидкий розвиток міжнародної торгівлі, залучення іноземних інвестицій. Відбувається постійний пошук нових іноземних партнерів. Усі експортні та імпортні операцію супроводжуються перекладом документації, технічної та юридичної.

Технічні тексти написані специфічним стилем, насичені вузькопрофільною термінологією, абревіатурами, характеризуються відсутністю емоційного забарвлення, наявністю чіткої структури та логічності викладу. Нічого зайвого, все чітко та зрозуміло.

Бюро перекладів “English Channel” виконує точний переклад технічної документації. Це дуже специфічна і кропітка робота, тому далеко не кожен лінгвіст, який блискуче володіє мовою, візьметься за такий переклад. Однак у нашому бюро перекладачі мають достатній рівень майстерності, щоб впоратися навіть із самим мудрованим текстом.

У бюро перекладів «English Channel» переклад технічних текстів – це робота для досвідчених перекладачів, бажано з технічною освітою. Працюючи над технічним перекладом, фахівець більшість часу витрачає на розшифрування абревіатур, вивчення термінології та тематичних сайтів. Це дивно, але безпосередньо на переклад тексту, коли треба об’єднати всю отриману інформацію в єдиний текст йде менше часу, ніж на суміжні види діяльності.

Слід зазначити, що “English Channel” з розумінням ставиться і до конфіценційності, і ніколи не передає інформацію третім особам, ні щодо тематики, ні самого тексту.

ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: ВИХІДНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ, РОБОЧІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Переклад вихідної документації: заявка на розробку і освоєння продукції, вихідні вимоги, аванпроект, рекомендації з розробки продукції, технічне завдання.
Переклад проектної документації: технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, попередній проект.
Переклад робочої документації: робоча конструкторська, технологічна документація, експлуатаційна документація, ремонтна документація.
Переклад інформаційної документації: карта технічного рівня і якості продукції, патентний формуляр, інформаційна картка розрахунку економічної ефективності і цін нової (модернізованої) продукції, каталоги, звіт про патентні дослідження, експертний висновок, акти і протоколи про випробування, рішення про зняття продукції з виробництва та ін.

ПЕРЕКЛАД КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

технічна пропозиція
ескізний проект
технічний проект

Переклад робочої конструкторської документації
графічні документи
кресленик деталі;
складальний кресленик;
кресленик загального виду;
теоретичний кресленик;
габаритний кресленик;
електромонтажний кресленик;
монтажний кресленик;
кресленик на пакування;
схема;
електронна модель деталі;
електронна модель складальної одиниці;
електронна структура виробу.
Текстові документи:
записка пояснення;
таблиця;
розрахунок;
інструкція;
технічні умови;
програма і методика випробувань;
специфікація;
відомість специфікацій, посилальних документів, покупних виробів, дозволу застосування покупних виробів, утримувачів оригіналів, технічної пропозиції, ескізного проекту, технічного проекту, електронних документів

ПЕРЕКЛАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Загального призначення:
маршрутна карта;
карта ескізів;
технологічна
інструкція;
комплектувальна карта;
відомості складальних одиниць, оснащення, матеріалів та ін.

Спеціального призначення:
операційна карта;
карта технологічного процесу виробництва (хліба, пива, кулінарної продукції, сталі, паперу, меблів тощо)
опис процесів (високотемпературні процеси, низькотемпературні процеси, барометричні процеси, каталізні процеси, електрохімічні процеси, біохімічні процеси, плазмові процеси, радіохімічні процеси, фотохімічні процеси, лазерні процеси, ультразвукові процеси, поліграфічні технологічні процеси)

ПЕРЕКЛАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ЗЕМЛЕУСТРОЮ

пояснювальна записка;
технічне завдання на складання документації;
кадастровий план земельної ділянки;
матеріали польових геодезичних робіт;
документи, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту;
матеріали польових геодезичних робіт;
акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;
згода на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставо-держателів, користувачів земельної;
згода власника земельної ділянки;
матеріали польових топографо-геодезичних робіт;
план меж земельної ділянки;
перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути;
акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

ПЕРЕКЛАД ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

специфікації;
відомість власників оригіналів;
текст програми;
опис програми;
програма та методика випробувань;
технічне завдання;
записка пояснення;
експлуатаційні документи:
формуляр;
опис застосування;
керівництво
системного
програміста;
керівництво програміста ;
керівництво оператора;
опис мови;
керівництво з технічного обслуговування